log in

Nyheter

Breddenytt

Breddenytt (12)

SKØYTESKOLEN HØSTEN 2021

Er barnet interessert i å prøve en ny aktivitet, eller har det kanskje allerede fått øynene opp for skøytegåing og ishockey? Da er vår skøyteskole et ypperlig tilbud. Her kan barn komme og kose seg på isen inne i Schjongshallen, uansett hvordan været er ute. Skøyteskolen er vårt nybegynnertilbud og er i tillegg helt gratis.

Tidspunkt: Onsdager kl.17.00 - 17.40 (oppstart 25.august.)

Sted for aktivitet: Schjongshallen, Ringeriksgata 11, 3503 Hønefoss.

Utstyr: Alt utstyr kan lånes. Vi anbefaler nybegynnere varme klær og votter, og ta gjerne med egen hjelm (sykkelhjelm, etc.).

Registrering/oppmøte: Ved hovedinngangen til Schjongshallen. Registrering/informasjonsbordet er lett synlig ved ankomst. Vi ber deltakere om å registrere seg med QR-kode hver gang de møter opp, slik at vi har litt oversikt over deltakelsen.

PÅMELDING TIL SKØYTESKOLEN HER

 

OM SKØYTESKOLEN OG ISHOCKEY

Skøyteskolen er et tilbud for nybegynnere, og krever ingen forkunnskaper. Her får barna lære seg å gå på skøyter, og kjenne på mestring og trygghet gjennom lek og moro ute på isen. Skøyteskolen er et helt gratis tilbud, og nye som kommer vil bli tatt godt imot ved ankomst til ishallen.

Aktivitet og gjennomføring:
Skøyteskolen har treningstid onsdager kl. 17.00-17.40 gjennom hele ishockeysesongen. Alle må være klare og ute på isen til kl. 17.00. Voksne vil være tilstede på isen fra kl. 16.45, da har de som er klar litt tidligere mulighet til å gå utpå isen for litt frilek fram til den organiserte aktiviteten starter.

Skøyte- og hockeyskolen deles inn i ulike nivåer for å treffe alle. Fra de som er nybegynner og skal gå på skøyter for første gang, til de som allerede har forsøkt seg på isen og er klar for å prøve ut mer ishockey. Gjennom faste ledere som følger barna over tid så vil de hele tiden være i den gruppen med riktig nivå. Etter hvert som barna blir klar for det så introduseres grunnprinsipper i ishockey, noe som gjør overgangen til Hockeyskolen enklere for barna.

Vi tar smittevern på alvor og følger til enhver tid gjeldende bestemmelser. Av smittevernshensyn ønsker vi at barna kommer ferdigskiftet. Skøyter kan tas på i ishallen. Vi hjelper nye ved ankomst med både utstyr og andre sprøsmål som måtte være. Det anbefales at man møter opp 15 minutter i forveien, slik at vi kan bistå dem som trenger.

Hvorfor skøyter og ishockey?
Ishockeysportens særegne kombinasjon av skøytegåing, kølle og puck gjør at den skiller seg fra det meste annet, ishockey oppleves derfor som ekstremt morsomt. I tillegg utvikler aktiviteten blant annet balanse, motorikk, koordinasjon og stabilitet, ferdigheter som vil være nyttig å ha med seg senere i livet.

Vi i Ringerike Ishockeyklubb ønsker at ishockey skal være for ALLE barn og unge, uansett bakgrunn, og vi vektlegger det sosiale like mye som det som skjer på isen. Ishockey er litt annerledes fra mange andre aktiviteter da det tar litt mer tid å gjøre seg klar til trening og ta på seg utstyret. Det gjør at barna gjennom garderoben får en helt annen sosial tilhørighet enn mange andre steder ved at man naturlig tilbringer litt mer tid sammen som en større gruppe.


Vil du lese mer om ishockey, se Ishockeyforbundets nettsider.

Utstyr
Skøyteskolen stiller lite krav til utstyr. Alle deltakere får låne drakt hos oss. Utstyr kan også lånes ved behov.
Det som trengs for å delta på Skøyteskolen er:

 • Skøyter
 • Hjelm
 • Varme klær
 • Votter/hockeyhansker

Eget infoskriv om utstyr får man ved registreringsbordet på Skøyteskolen, og her får man også tips og informasjon om hvor man kan kjøpe/låne dette. Her står det også mer om utstyr for deltakelse på Hockeyskolen og våre lagenheter.

Avmelding:
Tilbudet er gratis og har ingen forpliktelser til oppmøte. Vi setter stor pris på tilbakemelding på om deltakeren slutter slik at vi kan holde orden i kontaktlistene våre.

GREIT Å VITE OM SKØYTESKOLEN, HOCKEYSKOLEN OG ISHOCKEY GENERELT

 • Skøyteskolen krever ingen forkunnskaper og er et helt gratis tilbud til alle barn i vår region.
 • På Skøyteskolen trengs det kun skøyter, hjelm, votter og varme klær. Ved behov kan man låne dette hos oss.
 • Neste trinn fra Skøyteskolen er Hockeyskolen, som følger de samme treningstidene.
 • På Hockeyskolen er det krav til mer utstyr, og selv om det kan virke som det er mye utstyr så trenger det ikke å være så dyrt. Vi selger startsett med beskyttelsesutstyr for under tusenlappen, og hjelper til med hvor man kan kjøpe utstyr, både nytt og brukt. Noe utstyr kan også lånes i starten.
 • Ishockeyutstyr til barna er veldig ofte like godt når det er brukt som når det nytt. Mange ganger kan det til og med oppleves bedre når utstyret er brukt, fordi det er litt mykere å ha på seg for barna.
 • En ishockeysesong varer normalt fra slutten av august og fram til påske.
 • Har barnet noe erfaring fra før og ønsker å starte direkte på Hockeyskolen, er selvfølgelig det helt greit. Da kan man kontakte lagleder for Hockeyskolen, så får man den hjelpen som trengs for å komme i gang.

PÅMELDING TIL HOCKEY AKADEMIET ER ÅPEN!

Påmelding til neste års Hockey Akademi er nå åpnet! Følg lenkene under for påmelding til ønsket tilbud. Vi gjør oppmerksom på påmeldingsinformasjonen under, og mer info om hele tilbudet finnes her. 

OBS! På grunn av at kampoppsettet i Fjordkraftligaen passet bedre enn antatt, så har vi valgt å beholde tirsdagen som Akademi-dag. Det betyr derfor at Akademiet holder åpent: Mandag og tirsdag.

Hockey Akademiet Fritidsordning (1.-4. klasse) - PÅMELDING HER

Hockey Akademiet Skillsgruppe (5.klasse - til og med ungdomsskolen) - PÅMELDING HER

Påmeldingsinformasjon:

 • Åpningstider for fritidsordningen er kl. 12.00 - 16.40.
 • Skillsgruppen har organisert istrening 15.20 - 16.20.  Ved påmelding får man tilbud om mat, men utover matservering så klarer deltakerne seg selv fram til istrening. Voksne er tilstede i ishall. 
 • Det faktureres forskuddsvis, den 1. hver mnd. 
 • Tilbudet har en måneds oppsigelsestid fra den 1. påfølgende mnd. 
 • E-postadresse brukt i påmeldingsskjema brukes til fakturering, så framt ikke annet oppgis. 
 • Fullstendig informasjon om tilbudet finnes her.

INFORMASJON HOCKEY AKADEMIET 2021/2022

Vi i Ringerike Ishockeyklubb ønsker å tilby barn og ungdom aktivitet på isen rett etter skoleslutt. Hockey Akademiet er vårt tilbud for dette, og vil fra kommende sesong bli delt inn i en fritidsordning og en skillsgruppe. Det gjør at vi nå har et tilbud som gjelder helt fra barn i 1.klasse og opp til ungdommer som går på ungdomsskolen. Hovedfokuset for tilbudene er å skape aktivitet og tilrettelegge for at deltakerne opplever både utfordring og mestring. 

Hockey Akademiet Fritidsordning - er et fullverdig tilbud for 1-4.klasse, på lik linje med skolens SFO. Her er istreningenes innhold preget av mye lek og utvikling av skøyteferdigheter.
Hockey Akademiet Skillsgruppe - er et tilbud for barn og ungdom fra 5.klasse og oppover til og med ungdomsskolen, som ønsker å få to ekstra ishockeyøkter i uken. Istreningene vil ha fokus på individuelle ferdigheter. 

Hockey Akademiet Fritidsordning (1.-4. klasse) - PÅMELDING HER

Hockey Akademiet Skillsgruppe (5.klasse - til og med ungdomsskolen) - PÅMELDING HER

 TILBUDENE

Hockey Akademiet Fritidsordning
Fritidsordningen er et fullverdig tilbud for 1-4.klasse på lik linje med vanlig skole-SFO. Det ingen forutsetning at man er medlem i klubben og driver ishockey aktivt, men man må like å gå på skøyter og påberegne å være på isen hver gang. Tilbudet tilsvarer dagens Hockey Akademi og inkluderer:

 • Organisert istrening
 • Varmmat
 • Leksehjelp
 • Lek og spill
 • Oppbevaring av ishockeyutstyr
 • T-skjorte, genser og klistremerke til hjelm
 • Mulighet for transport fra skole til ishall (ekstra kostnad tilløper og det forutsetter flere påmeldte fra samme skole)
 • Gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO. 

Hockey Akademiet Skillsgruppe
Dette er tilbud for alle barn i klubben fra 5.klasse og opp til og med ungdomsskolen. Tilbudet forutsetter deltakers motivasjon til ekstra istrening og til å gjøre øvelser i henhold til oppsatt trening. Øvelser vil ha fokus på individuelle ferdigheter, og selv om deltakerne varierer i alder og modning så vil øvelser og inndeling på isen tilrettelegges slik at hver enkelt skal oppleve å bli utfordret og kjenne på mestring. Deltakere kommer til ishallen på eget intiativ, og klarer seg selv fram til istreningen. Det blir servert mat for dem som ønsker dette. Tilbudet inneholder:

 • Organisert istrening - ca. 8 stk "Skillstreninger" i måneden, med fokus på individuelle ferdigheter
 • Varmmat (valgfri)
 • Oppbevaring av ishockeyutstyr
 • T-skjorte, genser og klistremerke til hjelm
 • Sikrer plass på alle camper i klubbens regi (forhåndspåmelding)

PRAKTISK INFO

Begge tilbudene har samme treningstid (isen deles i to). Sesongen 2021/2022 vil Akademiet holde åpent følgende dager og tider:

 • Mandag kl. 12.00 - 16.40 (Organisert istrening kl. 15.20 - 16.20)
 • Tirsdag  kl. 12.00 - 16.40 (Organisert istrening blir fastsatt etter en til to uker med Akademi)

Vi følger vanlig skolerute og priser er beregnet ut fra en total og varierer ikke med hensyn til ferie og fridager.

PRISER (PR MND)

Hockey Akademiet Fritidsordning (Maks 20 plasser)
Her kan man velge mellom en dag eller to dager i uken:

 • 1 dag/uke: kr 1200,-
 • 2 dager/uke: kr 1500,-

Hockey Akademiet Skillsgruppe (Maks 20 plasser)
Dette er et tilbud to ganger i uken og man får ca 8 stk skillstreninger i måneden. Her kan man velge med eller uten mat:

 • 2 dager/uke med mat: kr 1300,-
 • 2 dager/uke uten mat: kr 1000,-

 GODT Å VITE VED PÅMELDING

Her følger litt informasjon som kan være nyttig å vite før man melder seg på Akademiet:

 • Hockey Akademiet følger vanlig skolerute
 • Prisen er beregnet ut fra en total og er lik alle mnd. uavhengig av antall feriedager (August er et unntak, og vil kun gjelde som en halv mnd).
 • Organisert aktivitet er dekket gjennom Norges Idrettsforbunds forsikringer. Denne omfatter barn til den dato de fyller 13 år. Deltakere 13 år og eldre er dekket gjennom lisens hos Norges Ishockeyforbund.
 • Hockey Akademiet har en måneds oppsigelsestid fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også om man ønsker å redusere antall dager.
 • Istreningene for de to tilbudene foregår samtidig, på hver sin banehalvdel.
 • Deltakere fra fritidsordningen kan delta med Skills-gruppen på isøkten der vi ser mer behov for utfordring og stimulering, og deltaker selv ønsker det.
 • De som har deltatt på Akademiet tidligere og fått t-skjorte/genser vil ikke få nytt sett automatisk, men kan ta kontakt og bestille nytt dersom det er behov (liten kostnad).
 • Hockey Akademiet Fritidsordning gir rett til skattefradrag på lik linje som ordinær SFO.

VED SPØRSMÅL

Har dere spørsmål er det bare til å ta kontakt:

Even Tangen Fosse

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

SOMMERCAMP 2021

I uke 32 kjører vi i gang den nye sesongen med klubbcamp i Schjongshallen! Det blir fire dager med masse aktivitet og idrettsglede i ishallen og området rundt. Vi tar imot barn og ungdom i alle klubbens breddelag fra U8 til U16.
Se mer informasjon om campen og innholdet under. Påmelding nederst på siden.
 
Tidspunkt:
 • Uke 32: man-tors (9.-12.august)
 • Kl. 08.00 - 17.30 alle dager (oppstart- og sluttidspunkt kan variere noe avhengig av gruppens timeplan, derfor bes deltakere om å holde av oppgitte tider fram til timeplan sendes ut)
 • Nøyaktige tidspunkt blir sendt ut etter påmeldingsfristen
Deltakere:
 • Alder U8 - U16
 • Deles i grupper (Primært etter alder, men for å få noenlunde like gruppestørrelser kan det i enkelt tilfeller være nødvendig å ta hensyn til nivå, modning og motivasjon under gruppeinndelingen)
Innhold:
 • 2-3 istreninger hver dag
 • Aktivitet/barmark
 • Varmlunsj
 • Frukt
 • Lek og sosialtid
 • Teori
 • Bading (valgfri)
 • Mulighet til å bli kjent med flere av klubbens Fjordkraftliga spillere
Informasjon påmelding og betaling:
 • Ved påmelding får man to betalingsalternativer:
 • Betale nå (kr 2000,-)
 • Betale etter påmeldingsfrist (kr 100,- i påmeldingsavgift for å sikre plassen. Kr 2000,- faktureres etter påmeldingsfristen og må være betalt før oppstart 9.august)
 • Ved påmelding av flere deltakere samtidig pass på at det ligger riktig navn og antall i produktlinjen før betaling.

TRYKK HER FOR PÅMELDING

BLI MED PÅ SKØYTESKOLEN!

Har barna fått smaken på skøyter i vinter? Da er vår skøyteskole et ypperlig tilbud. Her kan barn kan komme og kose seg på isen inne i Schjongshallen, uansett vær. Skøyteskolen er vårt nybegynnertilbud og er i tillegg helt gratis.

Sted for all aktivitet: Schjongshallen, Ringeriksgata 11, 3503 Hønefoss.

Utstyr: Alt utstyr kan lånes. Vi anbefaler nybegynnere varme klær og votter, og ta gjerne med egen hjelm (sykkelhjelm, etc.). 

SKØYTESKOLEN

Her får barna lære seg å gå på skøyter og introduseres for grunnprinsipper i ishockey gjennom lek og moro. Dette gjør at overgangen til neste steg som er hockeyskolen blir enklere for barna. Skøyteskolen er et helt gratis tilbud, og nye som kommer vil bli tatt godt imot ved ankomst til ishallen.

Av smittevernshensyn så ønsker vi at barna kommer ferdigskiftet. Skøyter kan tas på i ishallen. Vi hjelper nye ved ankomst med både utstyr og andre sprøsmål som måtte være. Det anbefales at man møter opp 15 minuter i forveien, slik at vi kan bistå dem som trenger. 

Skøyteskolen trener på tirsdager kl. 16.40-17.30 gjennom hele ishockeysesongen.

PÅMELDING TIL SKØYTESKOLEN HER

Innkalling til årsmøte 2018

Innkalling til

ÅRSMØTE

Tirsdag 20. mars kl 18:00 2018

i klubbens lokaler i Schjongshallen

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle klubbens årsmelding.
 5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag.
 1. Lovendringer som følge av endring i NIFs lovnorm for idrettslag
 2. Lovendringer
 3. Andre innkomne forslag
 1. Fastsette medlemskontingent.
 2. Vedta klubbens budsjett
 3. Behandle klubbens organisasjonsplan.
 4. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. Minst 1 styremedlem og 1 varamedlem.
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 9.
 4. 2 revisorer
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
 6. Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet.

Saksliste og årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig senest 2 uker før årsmøtet.

Alle medlemmer i Ringerike Ishockeyklubb ønskes velkommen.

Hønefoss 5. februar 2018

Styret i RIK

MINI-REKKA!

Har du barn som liker å se på hockey og som ønsker å være en del av et fantastisk hockeymiljø, og heie frem de gode Pantherne?
DA MÅ DERE BLI MED I MINI-REKKA.

Breddehockey er viktig!

Det har vist seg at det er lønnsomt å satse på lokal rekruttering. Derfor satser Ringerike ishockeyklubb på breddehockey.

Bli med!

Hver dag inviterer Ringerike Ishockeuklubb barnehager og skoler til ishallen. Dette er et tilbud som er helt gratis. Vi har også skøyter og hjelmer som vi låner ut til dem som ikke har eget utstyr.
På bildet ser du Eikli skole/barnehage som er på dagsbesøk.
Ønsker du å besøke oss, ta kontakt med Håkan Ahlstrand på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. så setter vi opp en tid!

Abbonér på denne nyhetsmatingen
facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account