log in

Nyheter

SCHJONGSHALLEN ÅPNET FOR UTLEIE!

Vi har gleden av å åpne Schjongshallen for utleie igjen fra søndag 20/6, kl.12.00. For å leie ishall, se etter ledige tider i vår istidkalender, og send oss deretter deres ønsker. For mer innformasjon om å leie istid, se våre utleiesider.

Under følger reglement for booking, samt gjeldende restriksjoner for covid på nåværende tidspunkt. 

Reglement booking av Schjongshallen

Bekreftet booking godtar at reglementet under er godkjent.
Ved booking av istid i Schjongshallen må følgende regler leses, aksepteres og overholdes. Ved brudd
på reglene så sanksjoneres leietaker etter punktene nederst i regelverket.

Garderober/oppmøte:

 • Garderober er tilgjengelig for leietaker 20 minutter før og -etter oppsatt istid.***
 • Dør ved hovedinngangen åpnes 20 minutter før istiden, men holdes ellers stengt. Det
  betyr at oppmøte utenfor hovedinngang må være senest 20 minutter før booket istid.
 • Garderobene er skofrie, så sko tas av i gangen når dere kommer inn – og sko kan settes i hyller plassert i gangen
 • Garderober skal ryddes for tape og søppel etter bruk (gebyr for utilstrekkelig ryddet
  garderobe på kr 500,-)

Deltakere/ledere/foreldre:

 • Maksimalt 20 utespillere + keepere på is under en booking. Er det flere enn dette må
  man gjøre avtale i forkant, og prisen blir høyere.
 • Foreldre kan være med inn i hallen og se på treningen, men henvises da til
  oppmerkede plasser på tribunen. Forutsetter at de som skal med inn møter opp på
  samme tidspunkt som deltakerne.**

Bruk av utstyr og pucker:

 • Kjegler, pinner, dekk, etc. finnes tilgjengelig mellom spillerboksene og kan benyttes av
  leietaker, men skal settes tilbake på plass etter bruk.
 • Pucker kan lånes. Vi har 50 stk pucker tilgjengelig til utlån. Ønsker leietaker flere enn
  dette må man selv ta med egne pucker. Ikke bland pucker fra ulike bøtter.
 • Oppgi til klubbens representant ved ankomst hvor mange mål dere ønsker på isen.

Bruk av kjøkken og kafeteria:

 • Kafeteria og kjøkken kan leies, men det forutsetter at det holdes orden.
 • Kjøkken skal være ryddet og vasket etter bruk.


** Kan avvike i gjeldende covid-reglement.
*** egne bestemmelser for camper avtales i forkant.

Konsekvenser ved brudd på reglementet:

 • Ved brudd på bestemmelsene over får leietakers kontaktperson en skriftlig beskjed, og
  det faktureres et gebyr på kr 500,- (det gjelder også dersom brukte arealer ikke er
  ryddet etter bruk).
 • Ved gjentakende tilfeller av brudd på bestemmelsene så risikerer leietaker å ikke få
  booke istid i Schjongshallen flere ganger inneværende sesong.
 • Klubbens representant kan også gi tilsnakk underveis dersom regler i ishallen ikke
  overholdes, om man ikke innretter seg dette kan istiden avlyses og leietaker må forlate
  ishallen.
 • Brudd på covid-reglement følger de ordinære konsekvensene.

Egne restriksjoner mht. covid:

For aktive:

 • Før ankomst skal lagleder/ansvarlig seneste dagen før, sende en liste til klubben med liste over de aktive som skal være med, samt trenere og støtteapparat. Ved endring på listen skal dette meddeles klubbens representant ved ankomst. Dersom liste ikke er sendt kan gruppen nektes inngang i hallen.
 • Ved ankomst hallen, skal alle spillere og personer i følget sprite hendene, eventuelt vaske de godt. Håndsprit er plassert ut etter inngangsdørene og man finner vasker i garderoben og på toaletter
 • Oversikt over hvilken garderobe dere skal bruke står på istidoversikten vår i gangen når dere kommer inn. Garderobene er merket A eller B eller Ishall. Garderobe Ishall er et område ute i hallen med benker.
 • Vi ber om at gruppen går samlet utpå isen når den er klar, slik at man ikke blir stående for lenge i gangen

For foresatte/supportere:

 • Før man går inn i hallen skal alle registrere seg i vårt smittesporingssystem. Plakat med en QR kode står utenfor hallen.
 • Hold kamera mot QR koden – da kommer det opp en lenke til appen. Der registrerer man navn og telefonnummer. Trenger du hjelp med registreringen, kan du gi beskjed til en av klubbens representanter.
 • Dere må sprite hendene eller vaske disse med en gang dere kommer inn. Håndsprit er plassert ut ved inngangen og i fellesområder.
 • Alle henvises til tribune i 2 etasje. På tribunen skal man sitte på seter, det er ikke tillatt å stå. Det er tillatt å sitte på annethvert sete(ikke de som er tapet)
 • Vennligst respekter oppmerking og stengsler
 • Kafe er stengt.
 • Etter is økten er slutt ber vi om at dere venter på utsiden av hallen, slik at forberedelser til neste økt kan starte

For alle:

 • Dersom man er syk - blir man hjemme – alltid!
 • Kjenner man symptomer, også milde symptomer - blir man hjemme – alltid!
 • Vær nøye med hygiene – vask hendene. Ofte!
 • Vask hendene ved ankomst og avreise!
 • Hold avstand, og unngå unødvendig nærkontakt – alltid!

Brudd på disse smittevernsreglene kan føre til at is økt/trening avbrytes og deltakere må forlate ishallen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen og håper dere får en fin opplevelse!

 
 

 

facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account