log in

Nyheter

KLUBBEN INFORMERER

All ishockey i Norge stoppet brått i midten av mars som følge av koronaviruset. For våre breddelag ble det plutselig stopp med all kampaktivitet. Elitelaget var ferdigspilt for sesongen når dette inntraff for alvor, men situasjonen vil uansett skape utfordringer for klubben fremover. Som følge av sitausjonen mister vi leie- og sponsorinntekter, og på grunn av denne inntektssvikten ser vi ingen annen mulighet enn å permittere alle ansatte i klubben. Permitteringen gjelder i første omgang ut april, så vil det bli gjort en ny vurdering senere. Dette er en svært beklagelig situasjon og noe vi absolutt ikke ønsket å gjøre. Det er viktig at vi fortsetter å passe på hverandre, gir hverandre støtte og omtanke.

Vi vet ikke hvor mye dette vil påvirke oss, det avhenger av hvor lenge situasjonen vedvarer. Ser vi mot kommende sesong kan vi dog informere om mye aktivitet i Schjongshallen, dersom alt går etter planen. I tillegg til elitelaget, vil det som det ser ut nå, være skøyteskole, hockeyskole, U7/U8, U9/U10, U11, U12, U13, U14, U15 og U18 og damelag i 1. divisjon kvinner. Det blir bra! Oldboys, Rik2 og Hringariki Norsemen består som i år. 

facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account