log in

Nyheter

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Tirsdag 24. mars kl 18:00 i klubbens lokaler i Schjongshallen.

Dagsorden

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle klubbens årsmeldinger.
5. Behandle klubbens regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta klubbens budsjett.
9. Behandle klubbens organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder.
b) Minst 1 styremedlem og 1 varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. sak 9.
d) Revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner klubben er tilsluttet.
f) Valgkomité.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Saksliste og årsmøtepapirer vil bli tilgjengelig senest 1 uke før årsmøtet. Alle medlemmer i Ringerike Ishockeyklubb ønskes velkommen.

Hønefoss 25. februar 2020
Styret i RIK

facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account