log in

Nyheter

UNIKT STIPENDTILBUD

Det er inngått et unikt treparts samarbeid med Universitet i Sørøst-Norge, Sparebank1 Ringerike Hadeland og Ringerike ishockeyklubb/ Hønefoss Ballklubb.

Toppidretten på Ringerike, i første omgang representert gjennom Ringerike Ishockeyklubb og Hønefoss Ballklubb har inngått ett unikt samarbeid med Sparebank1 Ringerike Hadeland og Universitetet i Sørøst-Norge avdeling Ringerike om toppidrett og utdanning. Vi lanserer i dag Ringeriks-stipendet hvor topputøvere får muligheten til å kombinere idrett og utdanning. Sparbank1 Ringerike Hadeland gir i første år inntil tre stipender på inntil kr 50.000,- til utøvere som ønsker å kombinere idrett og utdanning. Gitt sportslig utvikling og studieprogresjon, vil dette stipendet følge utøveren gjennom hele studieløpet frem til avsluttet grad. USN vil være behjelpelig med tilrettelegging, slik at kombinasjonen idrett og studier vil gå som hånd i hanske. For å komme i betraktning for dette stipendet vil utøveren ha ett mål om master i økonomi/administrasjon. Sparebank1 Ringerike Hadeland vil kunne tilby sommerjobb og praksis i tillegg til støtte til studier. Målsettingen vil være ansettelse ved endt utdannelse – dersom forholdene ligger til rette for dette.

Visjonen er:
Eliteklubbene i Ringeriksregionen skal i samarbeid med næringslivet være de beste og mest attraktive ift kombinasjonen idrett og utdanning i landsdelen.

Ringerike Panthers og USN gir deg muligheten til å spille hockey på toppnivå samtidig som du får deg en mastergrad. Ringerikesmodellen – Bruk hodet, også utenfor banen.

Vi har spurt Dag Engen, markedssjef i Sparbank1 Ringerike Hadeland, hvorfor de ønsker å bidra til idretten på denne måten. Sparebank1 Ringerike Hadeland har i alle år vært en stor bidragsyter til det lokale idrettslivet i regionen. Det har vi tenkt til å fortsette å være» sier Engen. «Men vi ønsker også å stimulere til utdanning blant idrettsungdommen, samtidig som vi ønsker å engasjere oss inn mot idretten på en ny måte.  Som lokalbank ønsker vi også å tiltrekke oss ungdom som på sikt slår rot i regionen vår. Ikke bare spiller en sesong eller to i ett lag her, men som blir værende over tid og kan gi noe tilbake til regionen etter endt idrettskarriere, forteller Engen.

Jorunn Horgen, avdelingsleder i Olympiatoppen, mener dette tilbudet er helt unikt og hun har ikke hørt om liknende ordninger noe annet sted i Norge. Vi støtter og stiller oss bak dette initiativet fra regionen her, og vil følge utviklingen tett, sier Jorunn Horgen.

Bård Stevnebø i Ringerike Panthers synes initiativet fra Engen og Sparebank1 Ringerike Hadeland er helt fantastisk. Dette gir oss helt nye muligheter til å rekruttere spillere. Jeg mener dette gir oss ett konkurransefortrinn foran andre klubber som vi konkurrerer med. Vi oppfordrer unge eller eldre hockeyspillere som finner dette interessant å kontakte oss i Ringerike Panthers så fort som mulig, så skal de få vite mer om dette unike tilbudet. Det er en frist man ikke kommer unna, og det er søknadsfristen til Samordna Opptak som er 15.04.2019. For å komme i betraktning til dette stipendet, er det en forutsetning at en studerer ved Campus Ringerike ved USN, forteller Bård.

facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account