log in

Nyheter

Joachim Svensson lånes ut

Joachim Svensson Joachim Svensson

Vi har inngått en utlånsavtale for Joachim Svensson, som innebærer at han slutter seg til Kongsvinger fra og med i dag. Utleieavtalen gjelder inntil videre.

Svensson trenger spilletid for å fortsette den fine utviklingen han har hatt her hos oss, som situasjonen er per i dag kan vi dessverre ikke tilby nok av det. Etter en god dialog med både Kongsvinger og Joachim har vi kommet frem til at dette er en god løsning for alle parter. 

Vi ønsker Svensson lykke til i Kongsvinger. 

facebook large instagram large twitter

 

Kontakt oss

Ringerike Ishockeyklubb
Ringeriksgata 11
3510 Hønefoss
Org.nr 983 923 119
Stiftet 14.1.1973

 

Log in or create an account